juni 21, 2021 Blog

Wij Hebben een Glaslong Gecreëerd

subtractieve productie van 3D-structuren met behulp van selective laser-induced etching

Samen met LightFab GmbH en in samenwerking met de RWTH Universiteit te Aken, hebben we een menselijke long gecreëerd die de ontwikkeling van nieuwe aerosol-therapeutische technieken mogelijk maakt. Er werd een unieke combinatie van fabricatietechnieken gebruikt voor het verwijderen van kwarts binnen het model, inclusief 5-assig CNC frezen, polijsten en selectief laser-geïnduceerd etsen (SLE). SLE is een proces dat bestaat uit twee stappen en dat zorgt voor wijziging van de structuur in een glas, via een gepulseerde laserstraal en selectief verwijderen van glas via nat chemisch etsen. In vergelijking met frezen, maakt SLE kleine 3D kenmerken mogelijk, met hoge beeldverhouding en nauwkeurigheid tot op de micrometer.

Omdat de long werd verbonden middels 2 transparante, gesmolten siliciumdioxideplaten, kunnen er verschillende optische meettechnieken worden toegepast. De glazen long geeft onderzoekers de mogelijkheid om aerosol verspreiding te analyseren. Daarnaast kunnen er verschillende menselijke ademhalingskenmerken worden gesimuleerd.

De onderzoekers van de RWHT universiteit in Aachen hebben de glazen long ook ingezet om de afzetting van aerosolen op microscopisch niveau te meten. Dit geeft onderzoekers bijvoorbeeld de mogelijkheid om te meten hoe diep bepaalde medicatie in de longen terecht kan komen.