Privacyverklaring

De aan LouwersHanique B.V. (hierna te noemen: “LouwersHanique”) en aan de Muon Group gelieerde bedrijven (Tecan Ltd., Millux B.V.,Veco B.V., en Atul Sugar screens Pvt Ltd ) (hierna te noemen: “Muon”), respecteren de privacy van alle gebruikers van hun website en verzekeren dat de persoonlijke gegevens die u verstrekt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Toepassingsgebied

Deze Privacyverklaring geldt voor alle persoonlijke gegevens van bezoekers, klanten en andere derden waarmee LouwersHanique een zakelijke overeenkomst heeft, inclusief bezoekers van www.vecoprecision.com, www.tecanprecision.com, www.atulscreens.com en www.millux.nl (hierna te noemen de “Website”).

De persoonlijke gegevens die wij mogelijk verwerken:

LouwersHanique verzamelt persoonlijke gegevens wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wanneer u het contactformulier op de website invult, een offerte aanvraagt via het “vraag een offerte” formulier, als u een aanbieding uit de inhoud (bijvoorbeeld applicatienotities, whitepapers en brochures) download vanaf onze website en wanneer u een LouwersHanique evenement of andere LouwersHanique-gerelateerde activiteiten bezoekt. Middels de formulieren verzamelen wij alle informatie die u invult, waaronder mogelijk uw naam, bedrijf, e-mail, land, uw vraag, waar u ons van kent en alle andere informatie die u besluit te verstrekken. Daaronder mogelijk uw voornaam, achternaam, e-mailadres, bedrijfsinformatie, telefoonnummer en land.

U kunt ook direct contact met ons opnemen via e-mail. Wanneer u contact met ons opneemt, zullen wij uw naam, bedrijf en telefoonnummer en alle andere informatie die u besluit ons te verstrekken, die voor ons van belang is, verzamelen om u verder te helpen of voor communicatie met u.

Indien u zich inschrijft voor onze marketingcommunicaties, zullen wij de informatie die u ons verstrekt, verzamelen, waaronder mogelijk uw e-mailadres, de onderwerpen waarover u updates wenst te ontvangen en alle andere informatie die u besluit te verstrekken. U kunt zich altijd uitschrijven voor deze berichten door de instructies in onze e-mails te volgen.

Indien u een van onze klanten, leveranciers of potentiële klanten bent, zullen wij mogelijk op beperkte schaal persoonlijke gegevens verwerken in de loop van onze relatie met u, bijvoorbeeld wanneer u een bestelling plaatst of een monster aanvraagt. Onder dergelijke persoonlijke gegevens kunnen uw naam, bedrijf en functie, e-mail adres, telefoonnummer, adres, bestelgegevens en, indien van toepassing, kredietregistratie en kredietlimieten vallen.

Wij verzamelen tevens, middels cookies, informatie over het gebruik van onze websites. Zie a.u.b. de sectie “Cookies” hieronder.

Waar LouwersHanique uw persoonlijke gegevens voor gebruikt:

Wij gebruiken de informatie die u ons verstrekt tijdens ons contact met u, bijvoorbeeld in relatie tot (aan)vragen, bestellingen, opmerkingen of klachten van uw kant, voor het zakendoen met u en voor legitiem belang in communicatie met u over producten en diensten.
Als u het contactformulier invult, of een offerteformulier aanvraagt, kan een vertegenwoordiger van LouwersHanique contact met u opnemen inzake uw interesse. Indien u een aanbieding uit de inhoud download (applicatie notities, whitepapers en brochures), kan een vertegenwoordiger van LouwersHanique contact met u opnemen om te verifiëren of er vragen zijn naar aanleiding van het geleverde document.

Indien u een van onze klanten, leveranciers of potentiële klanten bent, gebruiken wij uw informatie om ons contract met u af te sluiten of uit te voeren. Hieronder kan vallen het verifiëren van uw identiteit, communicatie met u en het verzorgen van de levering van producten en/of diensten. Ook kunnen wij uw informatie gebruiken voor legitiem belang of het documenteren en beheren van onze interne administratie.

Wij gebruiken de gegevens die we halen uit het gebruik van de websites voor marktonderzoek, ter vervulling van onze legitieme belangen van het verbeteren van onze producten en diensten en om in staat te zijn om toegesneden producten en diensten te leveren aan onze (potentiële) klanten.

Wij gebruiken de informatie die u ons verstrekt via onze websites (bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of andere marketingcommunicatie) om u informatie te sturen over onze producten en diensten, speciale aanbiedingen of andere informatie, op basis van de interesses die u hebt aangegeven. Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kunt u dit aangeven via de links in onze e-mails.

Indien nodig kunnen wij uw informatie gebruiken ter naleving van toepasselijke wetgeving en voor ons legitieme doel om onze wettelijke rechten te beschermen, bijvoorbeeld met betrekking tot rechtsvorderingen, naleving, regelgevende- en/of onderzoeksdoeleinden. Dit kan ook het delen van uw gegevens met derden, zoals overheidsinstanties of handhavingsambtenaren betreffen.
Zo schrijft u zich uit:

Wilt u niet langer marketinginformatie en/of maandelijkse blog updates ontvangen? U kunt zich op elk moment uitschrijven via de link “uitschrijven” in de e-mailberichten die u ontvangt, of LouwersHanique schriftelijk in kennis stellen. Hiertoe dient u een e-mail te sturen naar info@louwershanique.com.

Wanneer delen wij uw persoonlijke gegevens met derden.

LouwersHanique zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen aan of delen met derden. Indien u tot onze klanten, leveranciers of potentiële klanten behoort, kunnen wij op beperkte schaal persoonlijke gegevens van u verwerken, in de loop van onze zakenrelatie, binnen de Muon Group (Tecan Ltd., Millux B.V., Veco B.V., en Atul Sugar screens Pvt Ltd.), bijvoorbeeld wanneer u een bestelling plaatst of een monster aanvraagt. Dergelijke persoonlijke gegevens kunnen zijn: uw naam, bedrijf en functie, e-mail adres, telefoonnummer, adres, bestelgegevens en, indien van toepassing, kredietregistraties en kredietlimieten.

Bewaartermijn:

Wij bewaren informatie over u niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn staat in verband met het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld en de wettelijk verplichtingen. Na iedere nieuwe interactie behouden wij de persoonlijke gegevens voor een maximum van 36 maanden. Indien u vragen hebt over de bewaartermijn, stuur dan a.u.b. een e-mail naar info@louwershanique.com.

Rechten:

U hebt het recht om LouwersHanique te vragen om een overzicht van de informatie die wij over u hebben en ook om bepaalde gegevens te corrigeren of te verwijderen (weest u zich ervan bewust dat dit niet mogelijk is indien wij over de persoonlijke gegevens dienen te beschikken vanwege wettelijke verplichtingen, het leveren van producten en/of het uitvoeren van een contract), het beperken van de verwerking van uw gegevens, of LouwersHanique te vragen bepaalde informatie over te dragen aan andere organisaties, door een e-mail te sturen naar info@louwershanique.com. U kunt ook bezwaar maken tegen bepaalde verwerking van uw informatie en, waar LouwersHanique heeft gevraagd om uw toestemming voor het verwerken van uw informatie, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken.

Wij hopen dat wij hiermee een aantal mogelijk vragen omtrent de manier waarop wij uw gegevens verwerken, hebben beantwoord. Indien u nog vragen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met info@louwershanique.com. Indien u zich wilt uitschrijven voor het ontvangen van marketingcommunicatie van ons, kunt u dat ook op ieder gewenst moment doen door op de “uitschrijven” link onderaan onze e-mails te klikken.

In het geval van onopgeloste zaken heeft u ook het recht om contact op te nemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. Wij hopen dat dit niet nodig zal zijn en willen u graag verzekeren dat wij ons best doen om al uw onvrede weg te nemen.

Cookies:

Ons doel is om u, als bezoeker van onze website, de meest nuttige informatie te verschaffen. Derhalve trachten wij onze sites zoveel mogelijk op iedere bezoeker af te stemmen. Dit betreft niet alleen de inhoud van onze website, maar ook de potentiële suggesties die worden getoond. Daarom proberen wij een beeld te krijgen van uw potentiële interesses op basis van onze websites, die u bezoekt. Wij doen dit zonder een profiel te creëren dat kan worden teruggeleid naar een persoon. Wij wijzigen de inhoud en suggesties op onze website naar de diverse groepen klanten, op basis van deze interesses. De cookies zijn derhalve bedoeld om inhoud te tonen die zo relevant mogelijk is voor u.

Wij maken gebruik van de volgende cookie categorieën:

Strikt noodzakelijke Cookies

Deze cookies zijn essentieel om te zorgen dat u kunt navigeren op onze websites en gebruik kunt maken van de functionaliteiten, zoals toegang krijgen tot beveiligde gegevens op een website. Zonder deze cookies, kunnen sommige diensten waarnaar u vraagt, niet worden geleverd. Omdat dergelijke cookies essentieel zijn voor het gebruik van een website kunnen deze cookies niet worden uitgezet zonder dat dit het gebruik van de website in ernstige mate beperkt.

Analytische cookies

Wij maken gebruik van analytische cookies zodat we begrijpen hoe klanten op onze sites terechtkomen, hoe zij navigeren en hoe ze onze sites gebruiken, om extra aandacht te geven aan gebieden die we kunnen verbeteren, zoals navigatie, ervaring en marketingcampagnes.

Functionele Cookies

Functionele cookies onthouden login details en voorkeuren en onthouden ook uw taalvoorkeuren, indien van toepassing. Deze worden gebruikt om u een aangepaste en prettige ervaring te bezorgen.

Uw persoonlijke informatie is veilig

LouwersHanique heeft zorgvuldige en passende maatregelen toegepast om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot de persoonlijke informatie en om te zorgen dat persoonlijke informatie niet zoekraakt.

Links naar andere websites

Onze Website kan links naar andere websites bevatten. Wanneer u deze links gebruikt om verbinding te maken met een andere website, is deze privacyverklaring niet langer van toepassing. Wees u ervan bewust dat de website die u bezoekt, nadat u op een link heeft geklikt, een eigen privacy beleid kan hebben. LouwersHanique is niet verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens op andere websites dan onze eigen Website.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen worden bekendgemaakt op deze pagina. Voor vragen over onze privacyverklaring, gelieve een e-mail te sturen naar info@louwershanique.com.