Disclaimer

Disclaimer voor www.louwershanique.com

LouwersHanique B.V. (hierna te noemen: “LouwersHanique”) verleent u hierbij toegang tot www.louwershanique.com (“de Website”) en publiceert hier tekst, afbeeldingen en ander materiaal ter informatie.

LouwersHanique behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud te wijzigen of delen ervan te verwijderen zonder dat u daarvan vooraf op de hoogte gesteld dient te worden.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als specifieke aanbieding voor het sluiten van een overeenkomst. Overeenkomsten worden alleen gesloten na acceptatie van een aanbieding op de Website die als zodanig is aangegeven.

Beperkte aansprakelijkheid

LouwersHanique stelt alles in het werk om de inhoud van de Website zo vaak als nodig bij te werken en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud niet compleet is en/of incorrect.

De op de Website verstrekte materialen worden aangeboden zonder enige garantie of bewering van nauwkeurigheid. Deze materialen kunnen te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving door LouwersHanique.

LouwersHanique kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor hyperlinks naar derden of diensten op de eigen website van een derde.