Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van LouwersHanique B.V. komen overeen met die van de Metaalunie.
Klik a.u.b. op onderstaande link voor de Algemene voorwaarden van de Metaalunie:
Algemene voorwaarden Metaalunie 2019

De GTC bevat de volgende artikelen:

Artikel 1: Toepassingsgebied
Artikel 2: Aanbiedingen
Artikel 3: Vertrouwelijkheid
Artikel 4: Verstrekt advies en informatie
Artikel 5: Levertijd/uitvoeringstermijn
Artikel 6: Levering en risico overdracht
Artikel 7: Prijswijzigingen
Artikel 8: Force majeure
Artikel 9: Omvang van de werkzaamheden
Artikel 10: Meerwerk
Artikel 11: Uitvoering van het werk
Artikel 12: Oplevering van het werk
Artikel 13: Aansprakelijkheid
Artikel 14: Aanspraken en andere vorderingen
Artikel 15: Verplichting tot klagen
Artikel 16: Tekortkomen in het in bezit nemen van goederen
Artikel 17: Betaling
Artikel 18: Waarborgen
Artikel 19: Intellectueel eigendomsrecht
Artikel 20: Toewijzing van rechten of verplichtingen
Artikel 21: Ontbinding of beëindiging van de overeenkomst
Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank